fbpx
0216 317 17 33

Bireysel Koçluk Sistemi

* GÖZDE UFUKLAR ÖZEL ÖĞRETİM KURSU’NDA UYGULANAN REHBERLİK PROGRAMINDA UYGULANAN KOÇLUK EĞİTİM MODELİ, öğrencilerimizin eğitim ve sosyal hayatlarında daha başarılı olabilmeleri için onlara hazırladığımız bir sistemdir. Bireysel çözüm üretme, problem çözme yetenekleri gelişirek hayata zorluklar karşısında gücünü koruyabilecek şekilde profosyenel adımlar atmaları için hazırlanmıştır.

Gözde Ufuklar Özel Öğretim Kursu’nda bu sistemde,

• Öğrenciyi tanıma ve uygun öğrenme metotları belirleme,
• Kariyer odaklı gelişimsel rehberlik,
• Motivasyon ve özgüven destekleyici bilgilendirici seminerler,
• Verimli ve düzenli ders çalışma alışkanlığının kazandırılması,
• Koçluk takibi ödevlendirme uygulaması ,
• Sınav kaygısının kontrol altına alınması,
• Öğrenci – Koç Eğitim danışmanı seansları,
• Veli – Koç Eğitim danışmanı seansları,
• Ders çalışma programlarının yapılması,
• Ölçme – Değerlendirme verileriyle sınav sonuçlarını öğrenci ve veliye geri bildirirm yapma,
• Veliye iki haftada bir öğrenci gelişim raporlarının iletilmesi,

Sınav takibi ve başarı ivmesinin incelenmesi gibi ana başlıkları bulacakları bir Rehberlik Hizmeti sunulmaktadır.

Şunu belirtmeliyiz ki okul olarak her öğrencimizi özel tutarak başarı için her şeyi düşündük. Öğrencimize kalan tek şey, eğitim koçunun verdiği taktiklere uymak ve hedefe ulaşmak. Velilerimize düşen görevse, çocuklarının bir birey olduklarını düşünerek onların verdikleri kararlarda destek ve kontrolü dengeli bir şekilde devam ettirmek.

Özel Gözde Ufuklar Özel Öğretim Kursu’nda başarı asla tesadüf değildir.
EMEK VE EKİP İŞİDİR…

Gözde Ufuklar Özel Öğretim Kursu’nda her öğrencinin bir eğitim koçu var.

Neden Eğitim Koçluğu ?

Koçluk; eğitim ortamında bir koç ve öğrenci arasında kurulan, öğrencinin gelişimini destekleme amaçlı bir güç birliğidir. Koçluk öğrencinin; kendini tanımasına, kendisinde geliştirebileceği alanlarla ilgili hedefler belirlemesine, öğrenme becerilerini kazanmasına, organizasyonel beceriler ve sorumluluk duygusu geliştirmesine yardımcı olmak, yaşadığı/karşılaşabileceği problemlerle baş etme becerisini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Ben ne istiyorum? Ben neler yapabilirim? Ben neleri yapmaktan hoşlanırım? Ben nerede olmak istiyorum? Sorularına öğrenci ile birlikte cevap bulmaya çalışır. Öğrenciyi kendi gündeminde tutar. Öğrencilerin ailesi, okulu, öğretmenleri ve arkadaşlarıyla olan ilişkilerini düzenlenmesine yardım eder. Öğrencilerin zaman kullanım becerisini geliştirir. Öğrencilerin motivasyonunu yüksek tutar. Öğrencilerin özgüven ve öz saygı geliştirmesine destek olur.

Okulumuzda Koçluk Sistemi çerçevesinde yapılacak çalışmalar;

Ne yapmak istiyorum?,
Nereden başlamalıyım?,
Güçlü ve zayıf yanlarım neler?,
Kendimi ne kadar tanıyorum?, Bir hedefim var mı?
Kendimi nasıl geliştirebilirim?
Kendimi nasıl ifade edebilirim?
Kendime güvenim ve inancım ne kadar?
Hangi mesleği seçmek istiyorum?
Öğrencilik mesleğini biliyor muyum?… gibi öğrencilerimizin soruların cevaplarını bulacakları bir sistemle işlemektedir.

• Okulumuzda Eğitim Koçluğu Uygulanma Şekli Nasıl ?

Her öğrenci ile kendine özel randevu saatinde eğitim koçuyla görüşme yaparak haftalık yol haritası belirlemektir.

• Farkındalıklarını arttırarak yetenekli olduğu alanları saptamak ve uygun mesleği seçebilmek,
• Hedef belirlemek ve bu hedefe yönelik eyleme geçebilmek, Motivasyon kaynaklı bir çalışma programı ile uzun zamanlı bir ders çalışma alışkanlığı kazandırmak,
• Öğrenmenin kendilerine uygun yöntemini bularak okul başarısını arttırmak,
• Öğrendiği teknikleri uygulayarak sınav başarısını arttırmak,
• Motivasyon kaynaklı bir çalışma programı ile uzun zamanlı bir ders çalışma alışkanlığı kazandırmak,
• Haftalık bireysel görüşmeler, bu görüşmelerimizde öğrencimiz bir hafta boyunca hangi derslere ne kadar çalışmış, çalışmaların değerlendirmesi yapılarak, önümüzdeki haftanın çalışma programı düzenlenir.

• Haftalık çalışma programında çalışması gereken derslerden hedef belirlenir. Hangi derslere ağırlık vermesi gerektiği saptanır. Bu doğrultuda çalışma programı oluşturulur. Çalışma programının haftalık kontrolleri yapılması öğrencinin çalışmasını daha aktif hale getirir ve motivasyonu canlı tutar.

Rehberlik Uygulamaları

Gözde Ufuklarda Rehberlik Uygulamalarında ‘özne öğrencidir’ felsefesi esas alınmıştır.

Ölçme ve Değerlendirme

Her sınav bir kazanımdır.

• Rehberlik Servisi her sınav gerçek bir sınav provasıdır, düşüncesinden hareket ederek sınıf seviyelerine göre sene başında Akademik Takvimini belirleyerek okul içi, il ve Türkiye Geneli sınav uygulamalarında müşavirlik yapar.

• 12.sınıflar için her hafta sonu, 11.sınıflar için 2 hafta bir, 9. ve 10.sınıflar için her ay yapılan deneme sınavları rehber öğretmenim tarafından incelenir ve öğrenci ile birlikte değerlendirmesi yapılır. Konu eksiklikleri, anlaşılmayan konular bu değerlendirmede netleştirilip çalışma programına yansıtılır.,

• Öğrencilerimizin gelecek yıllarda gireceği sınav sistemine hazırlıklı olmaları için tüm konuları kavramaları ve bilinçli birer birey olarak sınava hazırlanmaları büyük önem taşıyor. Bu konuda öğrencilerimize rehberlik servisimizin hazırlamış olduğu sınav sistemi ile ilgili sunumlar dönem içinde yapılmaktadır.

Anket ve Bireyi Tanıma Formları

* Gözde Ufuklar Rehberlik Servisi, ‘Özne öğrencidir’ felsefesiyle bireyi tanıma amaçlı gizlilik esasına dikkat ederek araştırma teknikleri kullanır.

Bireyin kendini ve çevresini tanıması, kişisel özelliklerini nesnel bir şekilde ölçerek her yaş grubuna özel ayarlanmış ölçme tekniklerini eş zamanlı uygulanması amaçlanmıştır.

Uygulanan Anket ve form teknikleri hızlı bir şekilde değerlendirilip sonuçları öğrenci ile birebir görüşerek bilgi verilerek yönlendirme yapılmaktadır.

1. Psiko-Sosyal Gelişim

  • Özgüvenini ve benlik algısını
  • Kişisel sorunlarını çözme becerisini
  • Sorumluluk duygusunu
  • Kendini tanıma becerisini
  • Karşısındakini anlama becerisini

2. Akademik Gelişim

  • Akademik başarısını kapasitesi ile doğru orantılı olarak en üst düzeyde geliştirme,
  • Akademik başarısını engelleyen durumlarla başa çıkmayı geliştirme,

3. Kariyer Gelişimi

  • Yetenek, ilgi ve yönelimleri ile ilgili farkındalığını geliştirebilme,
  • Kariyeri ile ilgili bilgi birikimini arttırabilme,
  • Geleceği ve kariyeri ile ilgili karar verme gücünü geliştirme.

Kurum-Öğrenci-Veli İşbirliği

* Kurumumuzda, Rehberlik Servisi veli ve öğrenci arasında çözüm odaklı görüşmeler yapar.

• Velilerimizle 2 hafta bir telefonla görüşme yapılır. Bu görüşmelerde öğrencimizin ödevlendirmesi, sınav sonuçları, çalışmaları hakkında bilgi verilir ve değerlendirilir.

• Dönem içerisinde her veliyle en az bir kere özel birebir ve görüşme yapılarak öğrenciyi çok yönlü tanıma ve tanıtma esas alınır.

• 1. ve 2. Dönem olmak üzere yılda iki kez yapılan veli toplantılarında öğrencilerin dönem içerisindeki akademik ve eğitsel gelişimleri hakkında raporlandırma yapılır.

• Yıl İçerisinde anne baba- çocuk iletişimini doğru kurma, oluşabilecek toplumsal sosyal problemlere önlem alabilecek bilinçlendirme seminer ve sohbet toplantıları düzenlenir.

Kariyer Odaklı Gelişimsel Rehberlik

* Kariyer Planlaması Nedir ?

Başarılı bir kariyer için kariyer planlaması büyük önem taşıyor. Kariyer planını kariyerimizde ulaşmak istediğimiz hedefe ulaşmamızı sağlayacak, kolaylaştıracak bir harita olarak tanımlayabiliriz.

Başarı mucize değildir, bilimsel aşamaları vardır ve bunu
isteyen herkes uygulayabilir! ”

• Kariyer Planlama yaparken dikkat etmemiz gereken en önemli şey gerçekten ne yapmak istediğimizi netleştirmek olmalıdır. Kararımızı verdikten sonra diğer aşamalar daha kolay olacaktır. Kendimizi ne kadar iyi tanırsak ne istediğimize karar vermek o kadar kolay olur.

• Kim olduğumuzu,
• Neler yapmaktan zevk aldığımız,
• Sahip olduğumuz bilgi ve becerileri,
• İyi olduğumuz alanları bilmemiz bize fayda sağlayacaktır.

Rehberlik servisimiz öğrencilerimizin hedeflerini belirleme yolunda onlara seçenekler sunar. Bu seçenekler yani meslekleri belirleme de kariyer günleri üniversite gezileri ve mesleki rehberlikle gerçekleşir.

Peki Başarılı bir kariyer nasıl planlanır ?

Hedef; insan doğası gereği hedeflerine ulaşabilme potansiyeline sahip bir canlıdır. Ancak bu potansiyelini harekete geçirebilmesi için bilinçli bir şekilde kullanması ve insanın isteklerini üzerinde yoğunlaşması gerekir. Hedef ne istediğini bilmektir. Hedef bilmek veya hedef belirlemek insan potansiyelini etkin kullanabilmek adına atılan İLK ADIM’dır. Kişi önce kendi hedefini, yani gideceği yeri net bir biçimde bilmelidir.

Farkındalık; Hedefe giden yolda doğru yolda olup olmadığımızın farkında olabilmektir. Hedefe giden yolda farkındalık seviyemizin yüksek olduğu oranda başarıya ulaşırız.

Esneklik; Hedefe giden yolda ilerliyoruz, hedefimiz net ve hangi yolda gitmemiz gerektiği ile ilgili olarak gerekli farkındalığa sahibi önümüze bir engel çıktığında geri mi döneriz yoksa yeni bir yol mu buluruz, hedefe giden yolda karşımıza çıkan engellere rağmen yeni yollar bulabilmenin adı esnekliktir. Kişinin başarısı bu engeller karşısında esnek olduğu ölçüde büyüyecektir.

Hareket; Hedefimize giden yolda tüm engelleri aştığımızı düşünürsek, gerekli hareketi yapmazsak hedefimize ulaşmış olmayız. Yani hareket olmadan hedef anlamsızdır. Hedefe hareket etmeden ulaşmak mümkün değildir.

Okul olarak, Öğrencilerimize kariyer planlama da hedeflerini belirlemede yollar gösterip ulaşmalarını sağlıyoruz. Bu konuda yaptığımız çalışmalar;

Kariyer Günleri: Öğrencilerimizin hedeflediği yoğunlukta olan bölümlerde, mesleklerde uzmanlaşmış kişiler okulumuza davet edip, öğrencilerimizle görüştürüp bilgi almalarını sağlıyoruz. Bu şekilde somut örnekler gören öğrencilerimiz hedefe ulaşmada daha net bilgiler elde ediyorlar.

Üniversite Gezilerimiz: Öğrencilerimiz çeşitli üniversite ve bölümü gezerek, mesleki ve kariyer hedeflerine katkıda bulunurlar. Gidilen üniversitenin lisans döneminde öğrenciye ne kazandıracağı, üniversitenin öğrencileri hakkında bilgi sahibi olunur. Kampüs alanı gezilir. Bu şekilde öğrencisinin kafasında bazı şeyler netleşir ve hedefi doğrultusunda hareketleri belirlenir.

Kariyer Günlerinden Kareler